natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Akademski dogodki

POSVETOVANJE 2011: Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja - prispevek k univerzitetnemu prostoru

 

Kdaj: ponedeljek, 7. marec 2011 med 9. in 16. uro

Kje: Banketna dvorana Hiše kulinarike in turizma Zavoda Grm Novo mesto, Glavni trg 30

Sodelujoči: Župani, gospodarstveniki, poslanci in dekani visokošolskih zavodov Bele krajine, Dolenjske in Posavja

Povzetek: Paneli in razprave posvetovanja ponujajo razmisleke o možnih in potrebnih inovativnih usmeritvah povezanega in trajnostnega regionalnega razvoja:

 • prispevanje k povečevanju konkurenčnosti regije in zagotavljanju boljšega življenja njenih prebivalcev;
 • spodbujanje sodelovanja organizacij in posameznikov v regiji Bela krajina, Dolenjska in Posavje;
 • spodbujanje sodelovanja z drugimi regijami v Sloveniji in bližnjih državah;
 • spodbujanje čezmejnega sodelovanja pri razvijanju Podonavske regije;
 • razvijanje sodobnega, naprednega in ustvarjalnega univerzitetnega regijskega okolja;
 • razvijanje izobraževalnih in raziskovalnih zmogljivosti visokošolskih ustanov v regiji;
 • zagotavljanje sodelovanja srednjih in visokih šol;
 • pospešitev razvijanja sodobne prometne infrastrukture regije;
 • pospešitev izrabljanja možnosti sodobne informacijsko-telekomunikacijske tehnologije;
 • razvijanje čezmejnega sodelovanja za racionalizacijo obstoječih in nastajanje novih poslov;
 • zavzeto vključevanje županov, podjetnikov, poslancev in visokošolskih učiteljev v skupna posvetovanja, akcije in izboljševanje regije.

Ob zaključku posvetovanja bodo oblikovani povzetki ugotovitev.

Vabilo (pdf - 221 kB)


Organizator:

Društvo Dolenjska akademska pobuda v sodelovanju s:

 • Fakulteto za organizacijske študije v Novem mestu
 • Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu
 • Fakulteto za industrijski inženiring, Novo mesto
 • Fakulteto za poslovne in upravne vede Novo mesto
 • Visoko šolo za upravljanje in poslovanje Novo mesto
 • Visoko šolo za tehnologije in sisteme Novo mesto
 • Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto
 • Razvojno raziskovalnim inštitutom Grm Novo mesto


Sporočila za javnost:


Ugotovitve, priporočila in predlogi akcij:

Panel županov (pdf - 66,1 kB)

Panel gospodarstvenikov (pdf - 89,4 kB)

Panel poslancev (pdf - 75,3 kB)

Panel dekanov (pdf - 80,4 kB)

MEMORANDUM O UNIVERZI REGIJE Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko, Posavje (pdf - 419 kB)


Medijski odziv

Dolenjski list »
Vaš kanal »


Fotogalerija


Panel 1: Župani
Panel 1: Župani
Panel 2: Gospodarstveniki
Panel 3: Poslanci
Panel 4: Dekani visokošolskih zavodov

‹ Nazaj