natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Nagovor predsednika

Društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP) kot del civilne družbe deluje že dvajset let, najprej pod imenom Akademska pobuda Univerza v Novem mestu, zadnja leta pa je prepoznavno kar s krajšim imenom DAP. 

Društvo združuje preko 150 znanstvenikov, univerzitetnih profesorjev in ostalih akademsko razmišljujočih ljudi, ki bodisi živijo v tej regiji ali pa imajo tu svoje korenine, vse pa druži skupna misel: ustanoviti državno univerzo v naši regiji. 

Pred štirimi leti je prišla iz društva DAP pobuda, ki se je udomačila in pravi: ne govorimo več le o univerzi v Novem mestu ali morda Dolenjske in Bele krajine, pač pa o univerzi širšega območja, ki poleg Dolenjske in Bela krajine obsega tudi Kočevsko-Ribniško območje in Posavje, skratka celotni jugovzhodni del Slovenije. 

Ko govorimo o naši bodoči univerzi, imamo torej v mislih takšno regijo, ki je industrijsko izjemno močna, kmetijsko intenzivna/uspešna in prinaša občuten del dodane vrednosti celotne države, po nekaterih podatkih kar 40%. 

Kljub temu pa je to območje v razmerju do države oblastno in upravno podhranjeno, saj tu nobeno ministrstvo nima svojega sedeža, pa nobeno (para)državno podjetje tudi ne, še bolj pa je v neenakopravnem položaju v akademskem okolju. Javno državno univerzo zato razumemo kot nujnost nadaljnjega razvoja. 

S ciljem ustanovitve takšne univerze društvo DAP pridobiva in povezuje vse ustvarjalne ljudi, rojake iz naše širše regije, s katerimi se skupno seznanjamo z dosežki na različnih področjih razvoja in raziskav, izobraževanja in sploh akademskega in etičnega delovanja. Vsa naša znanja in spoznanja želimo udejaniti pri ustanavljanju novih fakultet na gospodarsko in razvojno pomembnih področjih. S tem želimo soustvarjati ustvarjalno okolje, ki bo - visoko motivirano in osveščeno – sprejelo,  potrdilo in ustvarilo in osmislilo našo univerzo.  Želimo sodobno in javno univerzo, ki bo usmerjena v napredne in učinkovite smeri v našem gospodarstvu.

Zavedamo se, da ima naše okolje častitljivo intelektualno, kulturno, znanstveno, raziskovalno, ustvarjalno tradicijo. V Novem mestu imamo gimnazijo že 267 let, do njene ustanovitve je vodila dolga in trnova pot. Ko je Marija Terezija z odlokom o ustanovitvi gimnazije v Novem mestu 8. avgusta 1746 ustanovila novomeško gimnazijo, je to pomenilo bogat kulturni in siceršnji razcvet samega mesta in širšega okolja.

Na ozemlju današnje Republike Slovenije je novomeška gimnazija druga po starosti, naj bo novomeška javna univerza vsaj četrta.

V društvo iskreno vabimo vse ustvarjalce, ki so dobri v srcu, strpni do drugih, etični v ravnanjih in želijo dobro naši novi univerzi.

Predsednik DAP

Prof. ddr. Janez Usenik