natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

NAGOVOR VODSTVA

»Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.«(Albert Einstein)

 

Društvo Dolenjska akademska pobuda v prostoru jugovzhodne Slovenije predstavlja tisti del družbe, ki si že od leta 2014 prizadeva za ustanovitev javne univerze in univerzitetnega kampusa v Novem mestu. Smo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb in opravljamo znanstveno­raziskovalne, pravno-organizacijske, informativne, publicistične in druge razvojne aktivnosti, ki naj bi pripomogle k uresničitvi in razvoju javne univerze s sedežem v Novem mestu in našo odmevnostjo v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru.

Znotraj našega združenja deluje večje število odličnih znanstvenikov, univerzitetnih profesorjev in ostalih akademsko razmišljujočih ljudi, ki skozi svoje ustvarjalno, strokovno, aplikativno in znanstveno delo ter razsežne aktivnosti v prostoru jugovzhodne Slovenije, v industriji, gospodarskih družbah in zavodih, kot fizične ali odgovorne osebe pravnih oseb, poskušamo ustvariti pogoje za umeščanje, razvoj in delovanje javne univerze. 

Novo mesto je gospodarsko in ekonomsko središče, ki v slovenskem prostoru slovi kot najbolj razvita mestna občina, kjer deluje več velikih gospodarskih družb različnih gospodarskih področij, ki premorejo več delovnih mest, kot je prebivalstva v Novem mestu. Znotraj regije deluje več srednješolskih centrov različnih smeri, iz katerih se dijaki po zaključenem šolanju vpisujejo na različne visokošolske izobraževalne institucije, ki delujejo v Novem mestu. Fakultete in študijski programi so usmerjeni v potrebe gospodarstva, industrije, podeželja, turizma, informacijsko-komunikacijska in organizacijska področja in druga, v okolju potrebna izobraževanja. Poslanstvo vseh izobraževalnih institucij je izobraziti posameznike, ki bodo v prihodnje skozi pridobljeno znanje pomagali uvajati nove proizvodne sisteme, avtomatizacijo proizvodnje, inteligentne sisteme, digitalizacijo ter vse večje sožitje naravne in umetne inteligence. Prav digitalizacija je tista, ki bo zahtevala nove pristope, sveže ideje, nove podatke, poslovne procese in inovativne poslovne modele. Kar v drugih regijah in univerzah Slovenije šele učijo, v naši regiji in v naših učnih programih s pomočjo razvojnih programov gospodarstva in industrije že preizkušamo v praksi ter sodelujemo pri timskem razvoju novih avtonomnih sistemov.

S ciljem ustanovitve javne univerze v Novem mestu vabimo vse ustvarjalce, rojake in simpatizerje iz jugovzhodne regije in širše, da skupaj ustvarjamo dosežke znanosti in inovativnosti na različnih področjih razvoja in raziskav, izobraževanja, družbene in trajnostne odgovornosti in sploh akademskega in etičnega delovanja. Vsa naša znanja in spoznanja bomo udejanjili skozi javno univerzo in obstoječe programe visokošolskih organizacij, ki že sedaj ustvarjamo velik del usposobljenega kadra v našem gospodarskem, turističnem, informacijskem, industrijskem in podeželskem področju. Cilj našega sodelovanja je ustvariti akademsko in znanstveno raziskovalno okolje, ki bo visoko motivirano, ekološko osveščeno, evropsko zeleno, trajnostno in okolju prijazno. Dolenjsko prestolnico želimo preoblikovati v novomeško akademsko središče regije.

V obdobju, ki je pred nami, si želimo čim več odprtega, vzajemnega in ustvarjalnega sodelovanja z industrijo, gospodarskimi družbami, lokalno skupnostjo, zavodi, institucijami, podjetji, organizacijami in vsemi deležniki. V regiji želimo organizirati ciljno usmerjene akademske večere, tradicionalna posvetovanja, okrogle mize, konference, forume in medijska soočanja, na katere želimo pritegnili čim večje število uspešnih uglednih oseb, ki bodo z znanjem in izkušnjami podali svoje poglede na razvoj družbe, gospodarstva, industrije, digitalizacije, inteligentnih sistemov in na kakovosten razvoj ter implementacijo javne univerze v Novem mestu in univerzitetnega kampusa.

Četrta javna univerza s sedežem v Novem mestu bo tudi v prihodnje vodilo razvoja in intelektualnega napredka industrije, gospodarstva, lokalne skupnosti in celotne družbe, temelječa na usmeritvah in trendih prihodnosti.

Vljudno vabljeni med nas.

Predsednik DAP: izr. prof. dr. Sašo Murtič, univ. dipl. prav.

Podpredsednica DAP: doc. dr. Lea Marija Colarič Jakše, mag. tur.

Tajnik DAP: pred. mag. Ingrid Uhernik Franko