natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Nahtigalova priznanja

Društvo Dolenjska akademska pobuda je v dogovoru z Mestno občino Novo mesto, pravno naslednico Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto prevzelo nalogo izvajanja razpisa za podelitev Nahtigalovih priznanj.

Namen Nahtigalovih priznanj je spodbujanje dijakov in študentov za raziskovalno delo in dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske, Posavja in Bele krajine in Kočevsko-Ribniško.

Dne 5.4.2018 je bil na zboru članov društva sprejet Pravilnik o Nahtigalovih priznanjih