natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Člani

član področje dela e-pošta
Mag. Bačar Franci geodezija franci.bacar@gov.si
Bahč Vladimir Gregor management strojništvo v.bahc@tpv.si
Izr.prof. Dr. Barbo Matjaž muzikologija matjaz.barbo@ff.uni-lj.si
Prof. Dr. Berovič Marin biotehnologija in biokemijsko inženirstvo marin.berovic@fkkt.uni-lj.si
Mag. Blažič Ana organizacija, izobraževanje ana.blazic@guest.arnes.si
Izr.prof. Dr. Blažič Marjan pedagogika, didaktika, komunikacije marjan.blazic@guest.arnes.si
Bratkovič Franci   franci.bratkovic@gzdbk.si
Dr. Brkič Daniel teološke znanosti, humanistika evc@siol.net
Prof. Dr. Bukovec Boris organizacija, menedžment, kakovost, odličnost, strojništvo bukovec.boris@siol.net
Doc. dr. Cerovšek Mitja strateško načrtovanje razvoja informatike, prenova in informatizacija poslovanja m.cerovsek@tpv.si
Doc. Dr. Cesar Jožko farmacija jozko.cesar@ffa.uni-lj.si
Doc. Dr. Cimerman Nina proteinska biokemija, imunokemija, mikrobiologija, genski inženiring, registracija zdravil nina.cimerman@krka.biz
Doc. dr. Colarič Bajc Mateja agronomija mateja.colaric@guest.arnes.si
Doc. dr. Colarič-Jakše Lea-Marija turizem, menedžment, organizacija, kakovost lea.colaric-jakse@siol.net
Čampa Jožica   jozica.campa@guest.arnes.si
Dr. Čampa Milan pravo milan.campa@siol.net
Dr. Čarman Irena varstvo okolja irena.carman@krka.biz
Dr. Čuk Angela veterina, bibliotekarstvo angela.cuk@krka.biz
Dr. Črnugelj Martin kemija martin.crnugelj@yahoo.com
Mag. Čuk Zdravko farmacija zdravko.cuk@krka.biz
David Štefan strojništvo stefan.david@guest.arnes.si
Mag. Dobrovoljc Andrej informatika, inovacije andrej.dobrovoljc@fis.unm.si
Doc. Dr. Dovič Marijan literarne vede, kulturne študije marijan.dovic@zrc-sazu.si
Dr. Dular Boris Sociologija, HRM boris.dular@krka.biz
Florijančič Jože javna uprava joze.florijancic@novomesto.si
Doc. Dr. Gabrič Aleš novejša zgodovina, kulturna zgodovina ales.gabric@inz.si
Dr. Gabrijel Mateja biomedicinske znanosti mgabrijel@gmail.com
Dr. Gabrijelčič Janez ekonomija, kakovost, odličnost, organizacijski razvoj janez.gabrijelcic@volja.net
Doc. Dr. Gasparič Aleš mikrobiologija, molekularna biologija, biosinteza ales.gasparic@krka.biz
Dr. Gabriel Mateja biomedicinske znanosti mateja.gabrijel@mf.uni-lj.si
Glavan Andrej   andrej.glavan@rkc.si
Dr. Glavan Mihael rokopisi, stari tiski, starejša slovenska knjiga, starejša slovenska književnost mihael.glavan@gmail.com
Gole Rupert arhitektura rupert@gole.info
Prof. Dr. Golobič Iztok procesno strojništvo iztok.golobic@fs.uni-lj.si
Izr. prof. Dr. Gorenc Zoran Annmarie izobraževalna komunikacijska technologija, poučevanje učiteljev, angleščina kot drugi/tuji jezik, e-komunikacija gorenczo@mail.usf.edu
Mag. Gorišek Janez industrijska avtomatizacija, zajem in obdelava podatkov v IS janez.gorisek@livar.si
Mag. Gorjup Marko management strojništvo m.gorjup@tpv.si
Dr. Grahek Sabina jezikoslovje (angleščina, slovenščina, splošno jezikoslovje, skladanja, oblikoslovje, pomenoslovje) sgrahek@hotmail.com
Prof. Dr. Granda Stane humanistika stane.granda@zrc-sazu.si
Dr. Grčman Marija analizna kemija, analitika trdnega stanja marija.grcman@krka.biz
Prof. Dr. Gričar Jože informacijski sistemi gricar@fov.uni-mb.si
Dr. Gril Janez sociologija religije janez.gril@rkc.si
Grill Ivan ekonomija, elektrotehnika grill.ivan@siol.net
mag. Hribar Dejan gradbeništvo/cestogradnja in infrastruktura dejan.hribar@gi-zrmk.si
Dr. Hvala Aleš kemija, farmacija ales.hvala@krka.biz
Mag. Jakovljevič Čedo informacijske rešitve, programska oprema cedo.jakovljevic@infotehna.si
Prof. Dr. Janežič Igor strojni elementi, mehanizmi, finomehanika, mikromehanika, konstruiranje igor.janezic@guest.arnes.si
Dr. Japelj Fir Mojca kemija, materiali mojca.fir@cbs-institut.si
Prof. Dr. Japelj Miha organska kemijska tehnologija, organska kemija, kemija in tehnologija zdravil miha.japelj@siol.net
Dr. Japelj Boštjan kemija, materiali bostjan.japelj@gmail.com
Dr. Jeriček Helena socialna pedagogika, javno zdravstvo, promocija zdravja helena.jericek@ivz-rs.si
Doc. Dr. Jerman Peter menedžment, inovacije, lobiranje p.jerman@volja.net
Prof. Dr. Jezernik Anton Računalništvo, informatika, konstruiranje anton.jezernik@siol.net
Doc. Dr. Kastrevc Mitja Elektromehanski sistemi mitja_ka@yahoo.co.uk
Mag. Kekec Bojan Elektrotehnika, energetika bojan.kekec@komunala-nm.si
Dr. Kincl Maja Skube kemija, farmacija maja.kincl-skube@krka.biz
Doc. Dr. Kneževič Miomir Biotehnologija, biomedicina miomir.knezevic@zttm.si
Kočevar Božidar strojništvo bozidar.kocevar@guest.arnes.si
Akad. Prof. Dr. Komelj Milček (Bogomil) Umetnostna zgodovina nada.sumi@ljubljana.si
Koncilja Franci   franci.koncilja@email.si
Dr. Korbar Jože kemijsko inženirstvo joze.korbar@krka.biz
Tomaž Kordiš   tomaz.kordis@gzdbk.si
Akad. prof Dr. Kos Božidar Glasbena kompozicija  
Mag. Košak Andrej menedžment andrej.kosak@moj.net
Dr. Koščak Marko geografija, razvoj podeželja, trajnostni turizem, regionalni razvoj marko.koscak@siol.net
Dr. Milena Kramar Zupan poslovodenje in organizacija milena.kramar-zupan@zd-nm.si
Dr. Kranjec Marko finance, davki mkranjec@siol.net
Dr. Kregar Velikonja Nevenka Medicinska biotehnologija, tkivno inženirstvo nevenka.kregar@educell.si
Prof. Dr. Lukšič Igor politologija igor.luksic@fdv.uni-lj.si
Macedoni Gregor menedžmet, informatika, založništvo gregor.macedoni@goga.si
Mag. Malnarič Vili strojništvo v.malnaric@tpv.si
Prof. Dr. Mavretic Anton elektronika, elektrotehnika, instrumentacija za vesoljske sonde anton.mavretic@comcast.net
Dr. Merslavič Marjo organska kemija marjo.merslavic@krka.biz
Doc. Dr. Merzel Franci molekularna fizika franc@cmm.ki.si
Dr. Mihelač Lorena interkulturologija lorena.mihelac@guest.arnes.si
zasl. prof. Pavel Mihelčič kompozicija in glasbena teorija p.mihelcic@siol.net
Mihelič Katja   katja.mihelic42@gmail.com
Mag. Mihelič Primož menedžment, strojništvo p.mihelic@tpv.si
Miklič Jožefa beletristika, gospodarstvo jozamiklic@hotmail.com
Dr. Miklič Milek Damjana biotehnologija, živilska tehnologija damjana.miklic-milek@unm.si
Dr. Mlakar Anita analizna kemija, masna spektrometrija anita.mlakar@krka.biz
Moravec Primož matematika primoz.moravec@fmf.uni-lj.si
Muhič Alojzij ekonomija alojzij.muhic@siol.net
Doc. dr. Muhič Simon strojništvo, energetika, računalniško podprt inženiring, obnovljivi viri energije, okolje simon.muhic@guest.arnes.si
Doc.Dr. Lucija Mulej Kreativnost, kognicija, psihoanaliza lucija.mulej@molga.si
Prof. Ddr. Mulej Matjaž teorija sistemov in inovacij mulej@uni-mb.si
Dr. Murtič Sašo pravo saso.murtic@novomesto.si
Prof. Mag. Mušič Vladimir Braco urbanizem braco.music@siol.net
Doc. dr. Nemanič Julij vinarstvo (enologija) julij.nemanic@siol.net
Mag. Nina Šab Ravnanje s človeškimi viri nina.sab.nm@gmail.com
Izr. Prof. Dr. Mojca Novak sociologija mojca.novak4@siol.net
Prof. Dr. Novak Peter energetika, okolje peter.novak@energotech.si
Dr. Oblak Maks Strojništvo (elektromehanski sistemi) oblak.janes@siol.net
Dr. Opara Božidar edukacija oseb s posebnimi potrebami bozidar.opara@guest.arnes.si
Mag. Ostojić Marko strateško vodenje podjetja, organska & analizna kemija, farmacevtska industrija marko8ostojic@gmail.com
Dr. Palka Edward predklinične raziskave, farmakokinetika, toksikologija, farmakologija, farmacija edward_palka@t-2.net
Doc. Dr. Pavlović Zoran interdisciplinarno razumevanje otrokovih pravic, kakovost življenja otrok in šolskega prostora zoran.pavlovic@pei.si
Perhaj Igor strojništvo igor.perhaj@grc-nm.si
Petakovič Natalija vzgoja in izobraževanje natalija.petakovic@gimnm.org
Doc. Dr. Petković Hrvoje mikrobna biotehnologija hrvoje.petkovic@bf.uni-lj.si
Prof. Dr. Plavec Janez kemija, strukturna kemija, spektroskopija, NMR janez.plavec@ki.si
Dr. Plevnik Miha strukturna kemija miha.plevnik@krka.biz
Prof. Dr. Plut Dušan varstvo okolja, sonaravni regionalni razvoj dusan_plut@t-2.net
Dr. Podgoršek Jože rastlinska pridelava joze.podgorsek@guest.arnes.si
Dr. Pokorny Miroslav biotehnologija miroslav.pokorny@amis.net
Potočar Papež Irena   irena.potocar.papez@novomesto.si
Izr. prof. dr. Povh Janez matematika, operacijske raziskave janez.povh@fis.unm.si
Dr. Pretnar Borut kovinski materiali, mangement kakovosti, matematična statistika borut.pretnar@gmail.com
Dr. Prijanovič Tonkovič Marica metalurgija marica.prijanovic-tonkovic@guest.arnes.si
Mag. Pucelj Mitja menedžment, vodenje, organizacija mitja.pucelj@siol.net
Mag. Pucelj Vida varstvo pri delu, organizacija vida.pucelj@siol.net
Prof. Dr. Pungerčar Jože biokemija in molekularna biologija joze.pugercar@ijs.si
Dr. Pušenjak Rudolf elektrotehnika, elektromehanski sistemi rudi.pusenjak@teleing.com
Izr. prof. Dr. Ravbar Marjan socialna geografija, prostorsko in regionalno planiranje marjan.ravbar@guest.arnes.si
Mag. Ravbar Matjaž novejša zgodovina, vojaška zgodovina ravbar@gmail.com
Dr. Recelj Anton Ignacij kemijsko inženirstvo, farmacevtske tehnologije, farmacevtske vode, odpadne vode, varstvo okolja tadej.recelj@siol.net
Dr. Rijavec Klobučar Nataša vzgoja in izobraževanje, pedagogika in andragogika, zakonska in družinska terapija, družinska mediacija, razvijanje prostovoljnega dela natasa@stik.si
Izr. prof. dr. Rodič Blaž menedžment informacijskih sistemov blaz.rodic@fis.unm.si
Prof. dr. Rončević Borut sociologija borut.roncevic@guest.arnes.si
Izr. prof. dr. Rudan Tasič Darja kemija / fizikalna kemija darja.rudan.tasic@bf.uni-lj.si
Doc. Dr. Saje Andrej Cerkveno pravo; Odnosi: Cerkev- država andrej.saje@rkc.si
Dr. Savšek Tomaž elektrotehnika, avtomatika, simulacije, sistemska teorija, operacijske raziskave, menedžment t.savsek@tpv.si
Simončič Drago strojništvo drago.simoncic@guest.arnes.si
Simič Mitja Krajinska arhitektura, varstvo kulturne dediščine mitja.simic@zvkds.si
Dr. Simonič Igor organska sinteza igor.simonic@krka.biz
Dr. Skubic Ivan elektrotehnika, meroslovje, tehnična kakovostna infrastruktura, kakovost, odličnost ivan.skubic@gov.si
Mag. Slamnik Marjan splošna analizna kemija, fizikalno kemijska analizna kemija marjan.slamnik@gmail.com
Mag. Smodej Vera ekonomija vera.smodej@siol.net
Doc. dr. Starc Jasmina kadrovski menedžment jasmina.starc@guest.arnes.si
Prof. Mag. Suhy Branko grafika in slikarstvo mbsuhy@gmail.com
Doc. Dr. Škrabanja Vida prehrana, analiza kakovosti živil, farmacija, industrijska lastnina vida.skrabanja@krka.biz
Prof. Dr. Šolmajer Tomaž kemija, farmacija tom.solmajer@ki.si
Škerlj Anton   info@skerlj-tratar-op.si
Dr. Šinkovec Urša   ursa.sinkovec@fuds.si
Mag. Špec Potočar Mojca poslovodenje in organizacija mojca.spec.potocar@rc-nm.si
Doc. Dr. Štrancar Aleš biotehnologija ales.strancar@guest.arnes.si
Prof. dr. Tasič Jurij Franc teorija sistemov, telekomunikacije, računalništvo jurij.tasic@fe.uni-lj.si
Dr. Tihi Jaroslav kemija jaroslav.tihi@krka.biz
Mag. Tomšič Bojan sistemi vodenja kakovosti poslovanja bojan.tomsic@kakovost2000.si
Doc. dr. Turnšek Mikačič Marija ekonomika, management, karierno načrtovanje, tutorstvo, coaching marija.turnsek-mikacic@cultos.net
Prof. ddr. Usenik Janez upravljanje sistemov (kibernetika), logistika, aplikativna matematika janez.usenik@uni-mb.si
Prof. dr. Vodopivec Robert ekonomija, gospodarska logistika, prometna politika vodopivec.robert@siol.net
Dr. Vojinović Borut ekonomska analiza in politika ter finance borut.vojinovic@guest.arnes.si
Doc. Dr. Vraničar Marjan elektrotehnika damir.vranicar@ijs.si
Dr. Vrbinc Miha farmacija miha.vrbinc@krka.biz
Izr.prof. dr. Vrečer Franc farmacevtska tehnologija franc.vrecer@krka.biz
Doc. dr. Boštjan Zafošnik strojništvo, mehanika, konstruiranje bostjan.zafosnik@guest.arnes.si
Mag. Zalokar Miklič Romeo arhitektura, gradbeništvo romeo.zalokar@gmail.com
Dr. Zec Mario   mario.zec@gov.si
Dr. Zore Jani varstvo okolja, urejanje prostora jani.zore@guest.arnes.si
Dr. Zupančič Silvo organska kemijska analiza silvo.zupancic@krka.biz
Dr. Zupet Pavel organska kemijska tehnologija, organska kemija, kemija in tehnologija zdravil p.zupet@siol.net
Žura Katja   katjaspecial@gmail.com