natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Akademski dogodki

OKROGLA MIZA: Ustanavljanje Univerze v Novem mestu

Univerzitetni prostor Novo mesto je v sklopu 31. akademskega večera v ponedeljek,  17. novembra 2014, v svetniški dvorani Mestne občine Novo mesto (Rotovž), organiziral okroglo mizo z naslovom Ustanavljanje Univerze v Novem mestu. Okrogla miza je bila izredno številčno obiskana.

Sodelujoči gostje

- mag. Mirko Stopar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo, MIZŠ,
- Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto,
- izr. prof. dr. Boris Bukovec, predsednik Senata Konzorcija UNM,
- doc. dr. Tomaž Slak, Društvo arhitektov Dolenjske in Bele Krajine,

so iskali odgovore na naslednja vsebinska vprašanja:

  • ali iti naprej po poti zasebne ali javne univerze,
  • ali trenutni skupini visokošolskih zavodov, ki je oddala elaborat, pridružiti še koga,
  • ali je Drgančevje še smiselna prioriteta oz. katere so druge prostorske možnosti za umestitev univerze;
  • kako nadaljevati, da čim prej dosežemo formalno ustanovitev univerze?

Dogodek je moderiral izr. prof. dr. Janez Povh.

Vabilo na okroglo mizo Ustanavljanje Univerze v Novem mestu


Fotografije: arhiv URS


OKROGLA MIZA: Ustanavljanje Univerze v Novem mestu
OKROGLA MIZA: Ustanavljanje Univerze v Novem mestu
OKROGLA MIZA: Ustanavljanje Univerze v Novem mestu
OKROGLA MIZA: Ustanavljanje Univerze v Novem mestu
OKROGLA MIZA: Ustanavljanje Univerze v Novem mestu
OKROGLA MIZA: Ustanavljanje Univerze v Novem mestu
OKROGLA MIZA: Ustanavljanje Univerze v Novem mestu

‹ Nazaj