natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

Letni zbor članov letnega zbora članov Društva dolenjska akademska pobuda 17. junija 2021

Kraj:

v prostorih Baragovega zavoda, Smrečnikova 60, 8000 Novo mesto

Datum:

17. junij 2021, ob 18. uri

Predsedujoči:

prof. dr. Boris Bukovec

Zapisnikar:

doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

Dnevni red:

  • Imenovanje delovnega predsedstva.
  • Imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika.
  • Sprejem dnevnega reda.
  • Letno poročilo za leti 2019 in 2020 ter poročilo nadzornega odbora.
  • Razrešnica dosedanjim članom organov društva.
  • Volitve članov upravnega odbora in predsednika DAP ter ostalih organov društva.
  • Obravnava in sprejem letnega programa dela društva za obdobje za leto 2021.
  • Nahtigalova priznanja.
  • Članarina.
  • Razno

Zapisnik Občnega zbora » 17.6.2021

 

 


‹ Nazaj