natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto postala javna

Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, ki sta jo ustanovila zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Mestna občina Novo mesto je z Odlokom o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda, Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, postala javna – Uradni list RS, št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021.

V skladu z odlokom je tako ustanovitelj Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Visoka šola je usmerjena na področja ved o živi naravi, ekološkem kmetijstvu, gozdarstvu, varstvu okolja ter drugih naravoslovnih, družboslovnih, poslovnih in upravnih vedah, pa tudi vedah s področja urejanja krajine, podeželja ter regionalnega razvoja in kmetijskega menedžmenta. Visokošolski strokovni študijski program Upravljanje podeželja zajema podeželje kot celoto. Študentom nudijo širok nabor izbirnih vsebin, vsak študent si del vsebine študija prilagodi glede na poklicne želje. Nudijo različne izbirne module, kot so Logistika, Izzivi v kmetijstvu, Upravljanje podeželja, Alternativni viri energije, Novi izzivi v živinoreji, Varstvo narave in Turizem. Vse od leta 2014, ko je šola sprejela prvo generacijo študentov, stremi k inovativnosti, kakovosti in odličnosti na področju znanj, raziskav in interakcij v slovenskem podeželskem izobraževalnem prostoru. Preko slogana S tradicijo v napredno podeželje udejanjajo poslanstvo - usposabljati odličen kader za področja, ki zagotavljajo trajnostno rabo podeželja kot prostora ter preko razvojno raziskovalnih, aplikativnih in znanstvenih sodelovanj z okoljem skrbeti za razvojne aktivnosti na podeželskem prostoru. Na šoli so ponosni na kakovostne predavatelje, individualni pristop do študentov, pestre dogodke ter mrežo soustvarjalcev iz lokalnega in mednarodnega okolja. Aktivno sodelujejo v mednarodnem prostoru z Erasmus+ izmenjavami študentov in soustvarjalcev šole. Študentom in predavateljem nudijo sodobno opremljene prostore in bogat poligon strokovnih vsebin na Medpodjetniškem izobraževalnem centru ter razvojno raziskovalnih vsebin v laboratorijih in na Inštitutu za upravljanje podeželja. Prav pridobivanje interdisciplinarno povezanih teoretičnih in praktično uporabnih znanj je izjemnega pomena za razvoj slovenskega podeželja kot veliki priložnosti za tretje tisočletje.

Člani upravnega odbora Dolenjske akademske pobude so ob tej priložnosti na 3. seji upravnega odbora društva Dolenjska akademska pobuda, ki je potekala 16.12.2021 čestitali šoli in dekanji izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše ter zaželeli uspešno delo tudi v prihodnje, še posebej v obdobju, ko so v teku pobude in aktivnosti za ustanovitev javne univerze s sedežem v Novem mestu, kamor se vključuje tudi Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto.


‹ Nazaj