natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

Informacija o razvoju Javne univerze Novo mesto

Spoštovane članice in člani Dolenjske akademske pobude, posredujemo vam kratko informacijo o razvoju Javne univerze Novo mesto.

S februarjem letos (2022) je začela delovati pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport delovati Delovna skupine za pripravo vloge za akreditacijo javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu. Sestavljajo jo tako predstavniki visokega šolstva ter drugih deležnikov iz regije kot tudi predstavnik pristojnega ministrstva. Predseduje ji dekan Fakultete za informacijske študije prof. dr. Matej Makarovič.

Doslej se je Delovna skupina sestala na dveh sejah, in sicer 17. in 28. februarja, pri čemer se je odločila, da v kar čim krajšem času pripravi vso potrebno dokumentacijo za oblikovanje javne univerze v Novem mestu. Za zdaj je razvidno, da so bodo prihodnjo javno univerzo v vsakem primeru sestavljale Fakulteta za industrijski inženiring, Fakulteta za informacijske študije, Fakulteta za organizacijske študije in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm.

Postopek ostaja potencialno odprt tudi za vključitev sedanje zasebne Univerze v Novem mestu.

Informacijo nam je posredoval predsednik delovne skupine prof. dr. Matej Makarovič.

Predsednik DAP:

Izr. prof. dr. Sašo Murtič


‹ Nazaj