natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

Poročilo o Akademskem večeru 5.4.2022

Društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto je 05. 04. 2022 ob 18.00 uri, na Glavnem trgu v Novem mestu, organiziralo Akademski večer na temo »Akreditacija javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu«, kjer so gostili generalnega direktorja direktorata za visoko šolstvo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Franca Janžekoviča in vodjo skupine projekta za akreditacijo Javne univerze v Novem mestu prof. dr. Mateja Makaroviča.

Oba gosta sta pojasnila, da se zavedata dolgoletnih prizadevanj gospodarstva v Novem mestu, mestne občine Novo mesto in drugih občin na dolenjskem ter Dolenjske akademske pobude za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, ki bi pokrivala jugovzhodni del Slovenije in mnogo širše. V zadnjih letih so bili narejeni ključni koraki, ki fakultetam in visokim šolam v prostoru, s pomočjo gospodarstva, lokalne skupnosti in države omogočajo pristop k financiranju iz proračuna Republike Slovenije. Obstajajo še določeni zadržki, ki bodo s prizadevanji vseh vključenih odpravljeni, s tem pa lahko pričakujemo približevanje k realizaciji zastavljenega projekta.

Vsi prisotni, vključno z gostoma so povedali, da si bodo s skupnimi močmi prizadevali za realizacijo zastavljenih ciljev, s čimer želijo, da bi fakultete in visokošolski zavodi v regiji čim bolj sodelovali z gospodarstvom in tako pripomogli k razvoju zastavljenih državnih ciljev digitalizacije Jugovzhodne Slovenije in njenega prebivalstva, obenem pa bi z razvojem in neposrednim uvajanjem inteligentnih sistemov industrije 4.0 v industrijsko proizvodnjo pospešili gospodarski razvoj.

Izr. prof. dr. Sašo Murtič

Predsednik DAP

Udeleženci akademskega večera 5.4.2022

Udeleženci akademskega večera 5.4.2022


‹ Nazaj