natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

Informacija o ustanovitvi in ciljih delovanja Inštituta Rudolfovo

Spoštovane članice in člani DAP, spoštovani bralci spletne strani, posredujemo vam informacijo o ustanovitvi in ciljih delovanja Inštituta Rudolfovo, ki nam jo je posredoval direktor RC g. Franci Bratkovič.

_______________________________________________

Inštitut Rudolfovo – sad dolgoletnih prizadevanj v Jugovzhodni Sloveniji.

Ustanovitev javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo s strani Vlade Republike Slovenije konec marca 2022 je izjemnega pomena za Jugovzhodno Slovenijo.

Potreba po krepitvi raziskovalno razvojne dejavnosti je opredeljen že v sprejetem Regijskem razvojnem programu 2014-2020, ustanovitev inštituta pa je umeščena tudi v predlog Regijskega razvojnega programa 2021-2027. Oba dokumenta sta prestala široko regijsko in nacionalno javno razpravo.

Delna realizacija teh ambicij je bila ustanovitev CRRI (Center razvoja, raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije). CRRI do sedaj ni dobil državnega financiranja, a vseeno je regija JVS že leta 2016 naredila pomemben korak k izvedbi. Takrat smo Mestna občina Novo mesto ter občine Črnomelj, Metlika in Trebnje, ob pobudi RC Novo mesto, zagotovile prva zagonska sredstva za delovanja CRRI. Na otvoritvi leta 2017 je bilo, ob prisotnosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič, izpostavljeno, da si v JVS želimo: več mikro in malih podjetij, več tehniške inteligence, dvig digitalne pismenosti ter podjetjem približati Industrijo 4.0, kar bodo tudi dolgoročni cilji JRZ Rudolfovo.

CRRI je od samega začetka deloval na treh področjih delovanja: delo z mladimi, delo s podjetji in znanstveno raziskovalno delo. Do danes je bilo v delavnice robotike in zabavnega programiranja na CRRI vključenih več kot 1.800 osnovnošolcev, v razvojno delo vključujemo mlade diplomante in izredno uspešni smo pri projektih za podjetja. Naslednji korak je bil ustanovitev Laboratorija za tovarne prihodnosti, ki ga je lani otvoril minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič.

Temelji za začetek delovanja novega javnega inštituta so torej narejeni tako z vidika umestitve v strateške dokumente kot z vidika priprave človeških virov in opreme. V regiji imamo ekipo kompetentnih strokovnjakov in opremo, sodelujemo z gospodarstvom ter z izobraževalnimi institucijami. Poleg tega je RC Novo mesto že kupil zemljišče, na katerem bo lahko svoje prostore zgradil tudi nov inštitut. JRZ Rudolfovo bo tako lahko nadaljeval že začrtano pot in izrazito nadgradil delo CRRI ter Laboratorija za tovarne prihodnosti, ki delujeta pod okriljem RC Novo mesto, posameznih dejavnosti Fakultete za informacijske študije ter digitalnega stičišča SRC EDIH. Povezoval bo znanstvene, tehnološke in razvojne potenciale v regiji in širše, izrazito usmerjen bo v tehnološka področja in bo kot tak naslavljal aktualne družbene izzive. Bližina JRZ Rudolfovo bo regiji omogočala več raziskav, še posebej aplikativnih, v povezavi s potrebami gospodarstva v regiji in širše. S tem bodo podjetja močno okrepila svojo inovacijsko dejavnost, kar bo vodilo k uresničitvi regijskih ambicij, da v času, ko je delovnih mest dovolj, povečujemo število delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

V ljubljanskih akademskih vodah se pojavlja očitek, da je ustanovitev JRZ Rudolfovo drobljenje visokošolske in raziskovalne sfere. Za nas je to predvsem decentralizacija slovenske znanosti in podpora aplikativnim raziskavam. Trenutno stanje, ko imamo v Sloveniji 16 javnih raziskovalnih zavodov, od katerih jih je 15 v Ljubljani, 1 pa v Kopru, je daleč o želenega stanja. Še posebej v luči, ko imamo v regiji JVS 3 izmed 10 največjih izvoznikov ter prvega proizvajalca robotov v Sloveniji. Od obstoječih inštitutov je po naših ocenah le eden aktiven na področju Industrije 4.0 in digitalizacije, kar ne zadošča potrebam slovenske družbe. Temu očitku nasprotuje tudi statistika, ki kaže, da v JVS vlagamo v povprečju v raziskave in razvoj bistveno več od slovenskega povprečja (JVS: 4,39 % regijskega BDP v 2019, Slovenija: 2.05 % BDP), vendar v JVS kar 96,1% teh vlaganj zagotovijo gospodarske družbe, javni viri pa le 3.6 %, medtem ko v povprečju v Sloveniji gospodarske družbe zagotovijo 61,1 % sredstev za raziskave in razvoj (ostalo so državni in evropski viri). V osrednji Sloveniji, kjer se nahaja Univerza v Ljubljani in 15 od 16 javnih raziskovalnih zavodov, pa je ta statistika še bistveno bolj nagnjena v smer javnih virov.

JRZ Rudolfovo bo pokrival ključne omogočitvene tehnologije za industrijo 4.0, za digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in lokalnih skupnosti in za krožno gospodarstvo. Poleg tega bo strateško usmerjen v prenos tehnološkega znanja v poslovno okolje ter krepitev upravljanja intelektualne lastnine.

Prepričani smo, da je ustanovitev novega, prvega in za zdaj edinega javnega raziskovalnega zavoda v vzhodni kohezijski regiji smiselna, razvojna in premišljena. Nenazadnje je tudi logična, saj imamo v regiji Jugovzhodna Slovenija instaliranih približno četrtino vseh industrijskih robotov v državi.

Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto

Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj

Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine

Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto

Darko Zevnik, župan Občine Metlika

_______________________________________________

Izr. prof. dr. Sašo Murtič Predsednik DAP


‹ Nazaj