natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

DAP razpisuje temo za pripravo magistrske naloge ali doktorske disertacije

R A Z P I S

Akademsko društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto razpisuje temo za pripravo magistrske naloge ali doktorske disertacije z naslovom:

»Vloga in aktivnosti Dolenjske akademske pobude pri prizadevanjih za ustanovitev javne univerze v jugovzhodni Sloveniji s sedežem v Novem mestu«.

UTEMELJITEV

Upravni odbor društva Dolenjska akademska pobuda Novo mesto (DAP Novo mesto), je na svoji redni 11. seji, po predlogu zaslužnih članov društva predlagal, da se ob 30. letnici prizadevanja Dolenjske akademske pobude za ustanovitev javne univerze v jugovzhodni Sloveniji razpiše naslov magistrske naloge ali doktorske disertacije, ki bi v obliki monografije predstavila dolgoletno prizadevanje vidnih članov društva za ustanovitev in delovanje javne univerze s sedežem v Novem mestu.

Študent, ki bi pisal magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo bi v nalogi, ki bi bila istočasno Monografija, pregleda dela ali bi iz naloge priredili znanstveno pregledno monografijo, bi v svojem ekspozeju predstavil:

  • Uvodna pojasnila glede naloge.
  • Področje raziskave, kjer bi predstavil aktivnosti akademskega društva in njegovo področje delovanja.
  • Tezo raziskave, skozi katero bi študent predstavil izhodišča in hotenja društva skozi prizadevanja za ustanovitev javne univerze ter raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze.
  • Potek raziskave, kjer bi predstavil postopke ustanovitve, delovanja, smeri aktivnosti, članstvo, delovanje upravnega odbora in vodstva društva, vlogo društva pri ustanavljanju fakultet in visokih šol v Novem mestu in jugovzhodni Sloveniji, prizadevanja članov, ovire in prednosti v delovanju društva, uspeh in vloga društva po desetletjih pedagoške, razvojne, znanstvenoraziskovalne, založniške in druge aktivnosti društva, vlogo in pomen prizadevnih članov ter drugih razvojnih vsebin.
  • Razprava o ugotovitvah in ocenah uspešnosti delovanja Dolenjske akademske pobude v 30 letnem delovanju.
  • Zaključna misel in predlogi za prihodnost ter prispevek k družbi, stroki in znanosti.
  • Viri in literatura.

Avtor magistrske ali doktorske naloge in njegova naloga bo predstavljena pred vsemi člani društva Dolenjska akademska pobuda ter v javnih medijih. Na to tematiko bo razpisan tudi Akademski večer.

Vabimo študente magistrskega in doktorskega študija vseh družboslovnih fakultet in visokih šol, da se javijo na razpis.

Pripravila:

viš. pred. mag. Ingrid Franko Uhernik, Tajnik društva 

izr. prof. dr. Sašo Murtič, Predsednik društva


‹ Nazaj