natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

5. letni zbor

kraj:
Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112

datum:
četrtek, 17. november 2011, ob 17. uri

delovno predsedstvo:

  • mag. Sašo Murtič (predsedujoči)
  • dr. Aleš Gasparič
  • dr. Boris Bukovec

zapisnikar:
mag. Mitja Cerovšek

Dnevni red:

  • Izvolitev delovnega predsedstva
  • Imenovanje zapisnika in dveh overiteljev zapisnika
  • Sprejem dnevnega reda
  • Obravnava in sprejem letnega poročila za 2011
  • Obravnava poročila nadzornega odbora in sprejem poročila
  • Obravnava in sprejem letnega programa dela društva za obdobje od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012
  • Druge tekoče zadeve (predlogi, pobude in vprašanja)

Zapisnik Občnega zbora » 17.11.2011

Poročilo Občnega zbora » 17.11.2011


5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor
5. letni zbor

‹ Nazaj