natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

Stališče Senata Konzorcija Univerzitetnega prostora Novo mesto glede predloga Zakona o visokem šolstvu (ZViS-1)

Visoko izobraženi ljudje so ključni vir mednarodne konkurenčnosti in kakovosti življenja in so tudi edini vir, na katerega lahko v Sloveniji računamo na dolgi rok. Zato smo na Dolenjskem že pred dvajsetimi leti odločno stopili na pot razvoja visokošolskega in raziskovalnega prostora. Kakovostno in v lokalno, nacionalno in mednarodno okolje vpeto univerzo vidimo kot ključni element pri razvoju regije odličnosti. V tem obdobju smo lokalna skupnost, gospodarstvo in preštevilni požrtvovalni posamezniki v ta razvojni program vložili veliko idej, energije in sredstev. Danes s ponosom ugotavljamo, da se nahajamo v situaciji, ko izpolnjujemo pogoje za ustanovitev univerze.

Ob branju predloga nove visokošolske zakonodaje smo bili neprijetno presenečeni. V kolikor bi bil zakon sprejet v predlagani obliki, bi nam brez pravih vsebinskih argumentov in za daljši čas onemogočil doseganje pomembnega razvojnega cilja, Dolenjski pa bi otežil ohranjanje globalne konkurenčnosti. Zakon na neustrezen način in brez pravih vsebinskih argumentov izjemno zaostruje pogoje za ustanovitev univerze, hkrati pa na več področjih zmanjšuje avtonomijo obstoječih visokošolskih zavodov.

Ocenjujemo, da je predlagani zakon neustrezen in ne bo v ničemer prispeval k razvoju kakovostnejšega visokošolskega prostora. Ministra pozivamo, naj predlog zakona umakne in v oblikovanje ustreznih rešitev povabi vse deležnike. Povabilu se bomo na Dolenjskem z veseljem odzvali. Ministra prav tako pozivamo, naj takoj pristopi k pogovoru in aktivnostim za ustanovitev javne univerze na Dolenjskem.

Konzorcij UNM


‹ Nazaj