natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

JAVNO SOOČENJE ARGUMENTOV O PREDLOGU UKINITVE ZAVODA UNIVERZITETNO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE (URS) S STRANI MO NM IN S TEM POVEZANO BLOKADO PROJEKTA USTANOVITVE JAVNE UNIVERZE V NOVEM MESTU

Župan MO NM Alojz Muhič je na dnevni red seje Občinskega sveta MO NM, ki bo 29.05.2014, brez dogovora in celo brez obvestila projektni skupini Senata Konzorcija UNM, ki je decembra 2013 izdelala elaborat o novomeški univerzi in je trenutno v zaključni fazi priprave gradiva za Nacionalno agencijo za kvaliteto v visokem šolstvu (NAKVIS) , uvrstil točko o ukinitvi zavoda URS, kjer se koordinira izdelava strokovnega in ekspertnega gradiva.

Ker je pred nami trenutek oddaje vloge za ustanovitev novomeške univerze, je takšen korak nerazumljiv, nesmiseln, nepotreben in škodljiv za razvoj Novega mesta in celotne regije.

Gradivo, ki so ga pripravile občinske strokovne službe, je strokovno oporečno, neargumentirano in kaže na nerazumevanje dejanskega stanja. Ker je to gradivo javno objavljeno (http://www.novomesto.si/media/doc/svet/seje/2014/29.%20seja%2029.5.2014/09.%20Predlog%20odloka%20o%20ukinitvi%20URS.pdf),
želimo sklicatelji javnega soočenja slišati od župana in občinske uprave prave razloge za tak predlog, hkrati pa predstaviti argumente, ki govorijo proti temu predlogu. V razpravi bomo podali obrazložitve, ki bodo ovrgle trditve iz gradiva za sejo Občinskega sveta.

Javno soočenje bo v ponedeljek, 26.05.2014, ob 14.00 v prostorih URS Novo mesto (Novi trg 5, 8000 Novo mesto) v predavalnici P2.

Predsednik Senata Konzorcija UNM
Prof. ddr. Janez Usenik

Medijski odzivi:
Dolenjski list: Občina predlaga ukinitev URS
Radio 1: Komu "gre v nos" URS?
Dnevnik: Odločitev zdaj na ramenih svetnikov

 


‹ Nazaj