natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

Vloga za akreditacijo Univerze v Novem mestu oddana

Člani Senata Konzorcija UNM prof. ddr. Janez Usenik, v.d. direktorja URS Novo mesto, predsedujoči Senatu, izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan FOŠ, izr. prof. dr. Janez Povh, dekan FIŠ, višji predavatelj dr. Jože Podgoršek, dekan VŠ Grm, višji predavatelj mag. Vera Smodej, v.d. dekanja FINI so v sredo, 4. 6. 2014, oddali vlogo za akreditacijo Univerze v Novem mestu na Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in jo na odprti seji Senata konzorcija UNM predstavili javnosti.

Medijski odziv:
- Radio 1: Vloga za univerzo oddana
- Vaš kanal: Vložili vlogo za univerzo
- Dnevnik: Spori glede dolenjske univerze

 

 


Vloga za akreditacijo Univerze v Novem mestu oddana
Vloga za akreditacijo Univerze v Novem mestu oddana
Vloga za akreditacijo Univerze v Novem mestu oddana

‹ Nazaj