natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

Novomeški univerzitetni prostor ostaja

Univerzitetno in raziskovalno središče (URS) bo v kratkem prenehalo delovati, saj je 15 občinskih svetnikov dne 10. 7. 2014 izglasovalo njegovo ukinitev. Novo mesto bo s tem izgubilo pomembnega akterja pri ustanavljanju novomeške univerze.

URS je bil osrednji član Konzorcija UNM, ki ga sestavljajo še Fakulteta za informacijske študije (FIŠ), Fakulteta za organizacijske študije (FOŠ), Fakulteta za industrijski inženiring (FINI) in Visoka šola za upravljanje podeželja (VŠ Grm). In prav te fakultete ter visoka šola so rezultat več kot osemletnega delovanja zavoda in prizadevanja za razvoj univerzitetnega prostora v naši regiji Jugovzhodna Slovenija. Tako zdaj nudijo znanje in možnost raziskovalnega dela ne le preko 600-tim študentom, ki se letno vpišejo na naštete programe, ampak tudi gospodarstvu in organizacijam v regiji, ki sodelujejo s fakultetami.

URS je nudil podporo delovanju fakultet tudi po njihovi ustanovitvi, saj je nudil infrastrukturno pomoč (prostori, knjižnica), izvajal je promocijo študija v Novem mestu, organiziral je skupne akademske dogodke (okrogle mize in predstavitve strokovnjakov) ter družabne dogodke za študente (uvodni teden, Novomeške študentske športne igre). URS od leta 2011 podeljuje tudi dijaška in študentska Nahtigalova priznanja za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov ter priznanje za dosežke na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti, katerih namen je spodbujanje dijakov in študentov za raziskovalno delo in dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine.

Prav tako pa je bila temeljna naloga URS-a priprava elaborata za ustanovitev javne Univerze v Novem mestu, ki so ga skupaj z ostalimi članicami Konzorcija Univerza v Novem mestu letos januarja tudi pripravili in junija oddali prijavo za akreditacijo Univerze v Novem mestu na Nacionalno agencijo za kakovost visokega šolstva.

Vse članice Konzorcija UNM se zavedamo pomena, ki ga je imel URS pri ustanavljanju Univerze v Novem mestu. Zato se strinjamo, da je ukinitev URS izjemno škodljiva za razvoj novomeške javne univerze in ne podpiramo odločitve lokalne politike, da tako pomembno nalogo prenese na občinsko upravo. URS bi moral avtonomno nadaljevati svoje delo in nuditi podporo v vseh nadaljnjih procesih delovanja fakultet in ustanavljanja univerze. A ker to po nerazumni odločitvi občinskega sveta ne bo možno, bomo fakultete in visoka šola še bolj trdno stopile skupaj in začeto delo nadaljevale znotraj Konzorcija UNM. Ter seveda sproti preverjale, koliko obljub s strani občine o izdatni nadaljnji podpori delovanju članic konzorcija bo uresničenih.
Z zagnanostjo in vztrajnostjo bomo skupaj ustanovili Univerzo v Novem mestu. In to javno univerzo, ki bo našim študentom zagotavljala kakovosten študij, mestu in regiji pa ponudila nove priložnosti za inovacije, napredek gospodarstva, splošno blaginjo in odličnost celotne širše regije.

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto, v.d. direktor prof. ddr. Janez Usenik
Fakulteta za informacijske študije Novo mesto , dekan izr. prof. dr. Janez Povh
Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto, dekan izr. prof. dr. Boris Bukovec
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, v.d. dekanje viš. pred. mag. Vera Smodej
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, dekan viš. pred. dr. Jože Podgoršek


‹ Nazaj