natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Novice

Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014

Univerzitetno raziskovalno središče Novo mesto je v petek, 26. 09. 2014 že četrtič podelilo Nahtigalova priznanja, katerih namen je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentoriranja mladih.

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto podeljuje Nahtigalova priznanja za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov z namenom spodbujanja mladih za raziskovalno delo, nadalje priznanje za raziskovalne in inovacijske dosežke za delo raziskovalcev in razvojnikov v podjetjih in drugih ustanovah, priznanje za mentorsko delo z mladimi, in priznanje za življenjsko delo za uveljavljene raziskovalce, ki so svojo poklicno pot posvetili napredku raziskovalnega dela in promociji znanosti.

Nahtigalova priznanja so poimenovana po novomeškem rojaku, akademiku Rajku Nahtigalu. Nahtigal, sicer doktor slavistike in predavatelj na Dunaju in v Gradcu v prvih letih 20. stoletja, je eden od ustanoviteljev Univerze v Ljubljani in eden od dveh prvih profesorjev slavistike njene filozofske fakultete, kjer je bil v študijskem letu 1919-20 tudi prvi dekan. Od 7. oktobra 1938 je bil redni član Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, ki jo je od njenega prvega zasedanja do razrešitve 27. junija 1942 v času italijanske okupacije tudi vodil. Do upokojitve leta 1953 je ves čas predaval in izdajal znanstvena dela tako doma kot v tujini.

Letošnji dobitniki Nahtigalovih priznanj so:

Kategorija: Priznanja za raziskovalno delo mladih

  •         Zlato priznanje

            Jurij Švegelj, predlagatelj: TPV d.d.

Jurija Šveglja je predlagalo podjetje TPV d.d. iz Novega mesta. V okviru magistrskega dela “Sistem za dvig in približanje vzglavnika glavi potnika pri naletu od zadaj” je pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Klemenca na Fakulteti za strojništvo in v podjetju TPV razvil popolnoma nov mehanski sistem za preprečevanje poškodb vratnega dela hrbtenice v avtomobilskih nesrečah.  V podjetju TPV izdelan prototip sistema, je vzbudil zanimanje podjetij, kot so Toyota, BMW in Nissan.  Jurij Švegelj se je z raziskovalnim delom ukvarjal že v osnovni in srednji šoli, kjer je za svoje udejstvovanje na področju matematike, fizike, kemije in gradbene mehanike prejel več priznanj in nagrad, med študijem na Fakulteti za strojništvo pa je bil med najboljšimi študenti svoje generacije.

            Alen Kljajić, predlagatelj: Krka, tovarna zdravil d.d.

Alena Kljajića je predlagalo podjetje Krka, tovarna zdravil d.d. iz Novega mesta. Alen Kljajić je avtor doktorske disertacije z naslovom “Razvoj in uporaba emulzijskih sistemov za selektivno kristalizacijo”, katere rezultati olajšajo zagotavljanje kakovosti in tehnološke uporabnosti zdravilnih učinkovin farmacevtskih izdelkov. Aplikativni del doktorske raziskave je razširil na področje konkretnih izdelkov podjetja Krka. Za svoje inovacijsko delo je v letih 2012 in 2013 prejel nagrado Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Objavil je tri znanstvene članke v revijah s faktorjem vpliva, med njimi dva članka kot prvi avtor v revijah z visokim faktorjem vpliva, in je avtor več prispevkov na znanstvenih konferencah. Je soavtor enajst patentnih prijav in vodilni avtor ali soavtor dveh patentov. Rezultati njegovega raziskovalnega dela se uporabljajo v več industrijskih projektih podjetja Krka.

            Jaka Šikonja, predlagatelj: Srednja šola Črnomelj

Jako Šikonja je predlagala Srednja šola Črnomelj. Jaka Šikonja je bil že kot osnovnošolec aktiven na raziskovalnem področju in je prejel deset zlatih priznanj za znanje kemije, naravoslovja, matematike in fizike ter več priznanj in nagrad na naravoslovnih tekmovanjih. Vsa leta gimnazijskega izobraževanja se je udeleževal raziskovalnih taborov matematike in fizike. Prejel je več priznanj in medalj na mednarodnih tekmovanjih, med drugim medaljo na Evropski naravoslovni olimpijadi v letu 2013. Kot dijak je sodeloval v raziskovalni nalogi “Možnost izrabe organskih gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo vodika”, ki jo je izvajal na Kemijskem inštitutu v Ljubljani in Srednji šoli Črnomelj, in ki je bila nagrajena na Olimpijadi mladih raziskovalcev GENIUS 2014. Njegovi raziskovalni uspehi so odmevali v več časopisnih objavah, nastopih in intervjujih na nacionalnih TV postajah ter radijskih postajah. Na Valu 202 je bil leta 2014 izbran za ime tedna.

            Aleš Zupančič, predlagatelj:Gimnazija Novo mesto

Aleša Zupančiča je predlagala Gimnazija Novo mesto. Aleš Zupančič se je ukvarjal z raziskovalnim delom že v osnovni šoli, kjer je bil dvakrat nagrajen z zlatim priznanjem na državnem Srečanju mladih raziskovalcev. Redno se je udeleževal poletnih šol in drugih izobraževanj iz naravoslovnih ved ter nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer je prejel več nagrad, med drugim srebrno medaljo na naravoslovni olimpijadi Evropske unije EUSO 2013. S svojo raziskovalno nalogo se je udeležil tudi mednarodnega Turnirja mladih fizikov leta 2013. Leta 2013 je izdelal raziskovalno nalogo “Samočistilnost tkanin na osnovi nanoprevlek”, ki jo je izvajal na Gimnaziji Novo mesto, v podjetju Krka d.d. in na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Naloga je bila nagrajena z zlatim priznanjem na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev in bila izbrana za udeležbo na Mednarodni olimpijadi mladih raziskovalcev. Prav tako je z Jakom Šikonjo sodeloval v raziskovalni nalogi “Možnost izrabe organskih gospodinjskih odpadkov za proizvodnjo vodika”, ki je osvojila več priznanj in nagrad. Z nalogo “Zmanjševanje grenkobe izdelkov v farmaciji”, ki jo je pripravil z Emo Butara, je kandidiral tudi na natečaju za Krkine nagrade leta 2014.

  •         Bronasto priznanje

            Tina Kocjan, predlagatelj: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti v okolju

Tino Kocjan je predlagala Fakulteta za znanosti v okolju, Univerze v Novi Gorici. Tina Kocjan je v okviru diplomskega dela “Vpliv fenilbutirata na aktivnost z AMP aktivirane protein kinaze v sesalskih celicah” uspešno izvajala zahtevno raziskovalno delo pod mentorstvom docenta doktorja Tonija Petana z Instituta Jožefa Stefana in docenta doktorja Uroša Petroviča s Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici in Odseka za molekularne in biomedicinske znanosti Instituta Jožefa Stefana. Poleg tega je kot prostovoljka sodelovala v ekološko usmerjenih izmenjavah, izobraževanjih in znanstvenih raziskavah, ki so odmevale tudi v medijih.

            Blaž Blatnik, predlagatelj: TPV d.d.

Blaža Blatnika je predlagalo podjetje TPV d.d. iz Novega mesta. Blaž Blatnik je v okviru svojega diplomskega dela z naslovom “Razvoj sistema za ročno po-prilagoditev vzglavnika za avtomobilski sedež s samodejno nastavitvijo vzglavnika” pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Klemenca na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in v podjetju TPV na podlagi mednarodnih varnostnih standardov in aplikativnih zahtev samostojno skonstruiral in optimiziral namenski mehanizem, ki preprečuje poškodbo hrbtenice pri avtomobilski nesreči, in ki ga bo podjetje TPV tržilo na mednarodnem trgu. Za svoje delo je prejel interno nagrado podjetja TPV, njegovo delo pa je bilo omenjeno tudi v objavah v medijih.

            Toni Kambič, predlagatelj: TPV d.d.

Tonija Kambiča je predlagalo podjetje TPV d.d. iz Novega mesta. Toni Kambič je v diplomskem delu z naslovom “Analiza vpliva geometrijskih in materialnih parametrov na postopek krivljenja žice” pod mentorstvom izr. prof. dr.  Tomaža Pepelnjaka na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in v podjetju TPV z orodji za modeliranje in simulacijo ter statistično analizo določil najprimernejši model za napovedovanja faktorja elastičnega izravnavanja in rezultate tudi eksperimentalno potrdil. Naloga ima veliko aplikativno vrednost na področju avtomobilske industrije in je prejela interno nagrado podjetja TPV, njegovo delo pa je bilo omenjeno tudi v objavah v medijih.

            Dejan Zidar, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Dejana Zidarja je predlagala Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. Dejan Zidar je pod mentorstvom doc. dr.  Mateja Mertika na Fakulteti za informacijske študije pripravil diplomsko delo z naslovom “Izboljšava odprtnokodne platforme mobilne aplikacije za neposredno komunikacijo z uporabniki”. Delo predstavlja pomemben prispevek k raziskovalnemu in razvojnemu projektu LOKeT oz. Lokalna tržnica, v okviru katerega se razvijajo informacijska orodja in metode za izboljšanje lokalne samopreskrbe s hrano in k razvoju kulture odprte kode oz. prostega pretoka znanja na področju aplikacij. Dejan Zidar sodeluje pri več razvojnih projektih, je aktiven pri promociji odprte kode in je v okviru študijske prakse sodeloval pri razvoju vodilnega odprtokodnega orodja za rudarjenje v podatkih RapidMiner. Objavil je tudi prispevek na mednarodni konferenci.

V ostalih kategorijah letos ni podeljenih priznanj.

                                                                                                      izr. prof. dr. Blaž Rodič
                                                                                           predsednik Sveta Nahtigalovih priznanj

 Fotografije: Martin Vrščaj

 

 


Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014
Slavnostna podelitev Nahtigalovih priznanj 2014

‹ Nazaj