natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Kronologija

2013  
2013-04-22 POSVETOVANJE 2013: Inovativni pristopi k regionalnemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja - Težave in pasti pri ustvarjanju univerze v regiji odličnosti
2012  
2012-03-01 POSVETOVANJE 2012: Inovativni pristopi k regionalnemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja - Ustvarjanje čezmejne regije odličnosti
2012-05 Memorandum o ustvarjanju čezmejne regije odličnosti Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribniško in Posavje
2012-11-22 Letni zbor članov DAP. V organe društva so bili za obdobje štirih let izvoljeni:
Upravni odbor:
 • prof. ddr. Janez Usenik - predsednik
 • prof. dr. Mojca Novak
 • prof. dr. Damir Karpljuk
 • izr. prof. dr. Boris Bukovec - podpredsednik
 • izr. prof. dr. Janez Povh
 • doc. dr. Aleš Gasparič
 • doc.dr. Franci Merzel
 • doc. dr. Tomaž Savšek
 • dr. Mojca Japelj Fir - tajnica
Nadzorni odbor:
 • mag. Franci Bačer- predsednik
 • dr. Janez Gabrijelčič
 • mag. Mojca Špec Potočar
Častno razsodišče:
 • prof. dr. Franc Vrečer - predsednik
 • zasl. prof. dr. Gričar Jože
 • prof. dr. Tomaž Šolmajer
2012 Izvedenih devet akademskih večerov
2011  
2011-02-17 POSVETOVANJE 2011: Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja - Prispevek k univerzitetnemu prostoru
2011-05 Memorandum o Univerzi regije Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko, Posavje
2011-11-17 Letni zbor članov DAP
2011 Izvedenih šest akademskih večerov
2010  
2010-10-20 Letni zbor članov DAP
2011 Izvedenih deset akademskih večerov
2009  
2009-10-22 Letni zbor članov DAP
2009 Izvedena dva akademska večera
2008  
2008-05-16 Letna konferenca DAP na Otočcu »Centri znanja in prakse – kaj hočemo in kam gremo«
2008-10-09 Sprejem Etičnega kodeksa DAP
2008-10-09 Letni zbor članov DAP. V organe društva so bili za obdobje štirih let izvoljeni:
Upravni odbor:
 • Prof. dr. Miha Japelj- predsednik
 • Dr. Aleš Gasparič - podpredsednik
 • Doc. Dr. Boris Bukovec - tajnik
 • Dr. Janez Gabrijelčič - blagajnik
 • Prof. dr. Golobič Iztok
 • Prof. dr. Gričar Jože
 • Prof. dr. Peter Novak
 • Prof. dr. Tomaž Šolmajer
 • Prof. dr. Janez Usenik
Nadzorni odbor:
 • Prof. dr. Janez Plavec - predsednik
 • Miklič Jožefa
 • Prof. Branko Suhy
Častno razsodišče:
 • Prof. Braco Mušič - predsednik
 • Dr. Stane Granda
 • Prof. dr. Franc Vrečer
2008 Izvedena dva akademska večera
207  
2007 Opazen velik napredek pri pripravi visokošolskih programov, organizaciji in ustanavljanju novih visokih šol in fakultet. Javne predstavitve obstoječih in novih visokošolskih programov na VS in URS.
2007-12-17 Vzpostavitev spletnih strani DAP. Društvo ima trenutno 82 članov.
2007-09-21 Letni zbor članov, dopolnitve statuta in preimenovanje v društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP). V organe društva so bili izvoljeni:
Upravni odbor:
 • Prof. dr. Miha Japelj- predsednik
 • Dr. Aleš Gasparič - podpredsednik
 • Doc. Dr. Boris Bukovec - tajnik
 • Dr. Janez Gabrijelčič - blagajnik
 • Prof. dr. Golobič Iztok
 • Prof. dr. Gričar Jože
 • Prof. dr. Peter Novak
 • Prof. dr. Tomaž Šolmajer
 • Prof. dr. Janez Usenik
Nadzorni odbor:
 • Prof. dr. Janez Plavec - predsednik
 • Miklič Jožefa
 • Prof. Branko Suhy
Častno razsodišče:
 • Prof. Braco Mušič - predsednik
 • Dr. Stane Granda
 • Prof. dr. Franc Vrečer
2006  
2006-09 Ustanovitev Univerzitetnega in raziskovalnega središča (URS) Novo mesto. Sprejet je lokacijski načrt za Univerzitetni kampus in izbran izdelovalec projekta.
2005  
2005-08 Razstava in proglasitev rezultatov natečaja za Univerzitetni kampus.
2005-05 Javni natečaj za UNIVERZITETNI KAMPUS (MO Novo mesto, VS, Zbornica za arhitekturo in prostor).
2004  
2004-05-28 Skupni sestanek Projektnega sveta ustanovitve univerze v Novem mestu in društva UNI-NM, 60 udeležencev.
2004-03-19 Korespondenčna seja projektnega sveta za izvedbo projekta univerze v Novem mestu.
2004-03-18 Programska zasnova Drgančevje. Javna razprava.
2003  
2003-12-18 Ustanovna seja projektnega sveta za izvedbo projekta univerze v Novem mestu.
2000  
2000-07-18 Ustanovitev Visokošolskega središča (VS) Novo mesto.
1998  
1998 Posvet o univerzi.
1998-01-05 Občni zbor društva Akademska pobuda Univerza v Novem mestu. Volitve članov UO, nadzornega odbora in disciplinske komisije. V organe društva so bili izvoljeni:
Upravni odbor:
 • Prof. dr. Miha Japelj- predsednik
 • Dr. Vida Čadonič Špelič
 • Mag. Vesna Dular
 • Prof. dr. Gričar Jože
 • Prof. Braco Mušič
 • Prof. dr. Peter Novak
 • Dr. Marjan Ravbar
 • Prof. dr. Tomaž Šolmajer
 • Prof. dr. Janez Usenik
Nadzorni odbor:
 • Vasja Fujs – predsednica
 • Mag. Franci Bačar
 • Feliks Strmole
Disciplinska komisija:
 • Miklič Jožefa – predsednica
 • Milan Banovec
 • Franci Koncilija
1996  
1996 Izdelane so prve študije izvedljivosti za možne študijske smeri: (Poslovanje in upravljanje; biotehnološki univerzitetni center, študij visokih tehnologij v farmaciji, ...).
1996-10-16 SIMPOZIJ NOVO MESTO v organizaciji Društva Novo mesto.
1995  
1995-06-29 Ustanovna skupščina Akademska pobuda Univerza v Novem mestu. Sprejem Statuta/Pravil društva.
1994  
1994-11-23 Ustanovna seja izbrane skupine v Občini Novo mesto, ki naj prouči možnosti delovanja visokošolske ustanove (UNIVERZE) (Berovič, Blažič, J.Dular, Gabrijelčič, Granda, Janežič, Japelj, Koncilija, Komelj, Mušič, Novak, Šolmajer).