natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Poslanstvo

Društvo Dolenjska akademska pobuda je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki opravlja znanstveno­raziskovalne, pravno-organizacijske, informativne, publicistične in druge naloge, ki bodo pripomogle k uresničitvi osnovnega namena društva, to je delovanje in razvoj Univerze Novo mesto ter znanstvene, raziskovalne in izobraževalne dejavnosti v regiji.

Namen in naloga društva je sodelovanje pri ustanavljanju in razvoju Univerze Novo mesto ter znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij in dejavnosti v regiji. Deluje tako, da:

 • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno, pedagoško, ali znanstveno-raziskovalno ukvarjajo z dejavnostmi, ki pokrivajo uresničevanja namena društva,
 • si prizadeva za visoko znanstveno in strokovno raven dela društva,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • spodbuja znanstveno in strokovno izpopolnjevanje članov društva,
 • spodbuja k ustvarjalnemu okolju,
 • deluje v javnem interesu.

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference in druge oblike znanstvene in strokovne komunikacije,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva, prednostno iz pomembnih znanstvenih, razvojnih in sodobnih raziskovalnih smeri in s tem spodbuja zanimanje javnosti za društvo in njegovo dejavnost,
 • sodeluje pri načrtovanju in uresničevanju Univerze Novo mesto, njenih novih fakultet, pri znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih programih ter projektih v državi in v mednarodnem okolju,
 • zalaga in izdaja strokovno in znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva,
 • spodbuja sodelovanje Univerze ter raziskovalnih, znanstvenih in izobraževalnih institucij, kot tudi posameznih strokovnjakov pri načrtovanju in uresničevanju programov in projektov,
 • spodbuja intenzivnost univerzitetne, znanstvene, raziskovalne in izobraževalne dejavnosti svojih članov.