natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Odprta pisma

Odprto pismo Županu MONM

DAP – Dolenjska akademska pobuda
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

g. Alojzij Muhič
Župan MONM
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto

ZADEVA: Podpora UO DAP k sprejemu takega proračuna MONM, ki bo omogočal realizacijo cilja – Univerza v Novem mestu in Univerzitetni kampus.

Osrednji namen in naloga društva Dolenjska akademska pobuda (DAP) je sodelovanje pri ustanavljanju in razvoju Univerze Novo mesto. Pri udejanjanju tega poslanstva se aktivno vključujejo celotno naše članstvo, ki na današnji dan šteje že 87 članov. Upravni odbor društva DAP redno zaseda na svojih mesečnih sejah, prirejamo javne dogodke za promocijo akademske misli, tekoče publiciramo v medijih, s ključnimi akterji izgradnje regijskega akademskega prostora se z namenom sinergijskega delovanja srečujemo na delovnih sestankih, širšo zainteresirano javnost o svojem delu in naših pogledih tekoče obveščamo preko naše spletne strani www.dap.si, svoje delo usklajujemo z URS, pojavljamo se kot soorganizatorji javnih dogodkov ...

Vse to počnemo iz globokega prepričanja in vere v izjemen, trajen in multiplikativen prispevek, ki ga bo novonastala Univerza v Novem mestu imela na kakovost življenja posameznikov, organizacij in skupnosti naše ožje in širše regije. V tem posredno prepoznavamo tudi sovpadaje poslanstva MO NM in DAP.

Vsem nam je torej skupna skrb za prispevanje k izboljšanju kakovosti življenja naših občanov (ki so vsakih nekaj let tudi volivci). Pomembno se nam zdi poudariti tudi to, da smo za realizacijo tega cilja v DAP oblikovali celovit program dela, ki kot tak tudi dopolnjuje program dela MO NM za obdobje 2006 -2010, predvsem v delu kjer ste kot aktivnosti zapisali: »Postopna ureditev univerzitetnega središča Drgančevje« in »Izvajanje projekta univerzitetno-tehnološkega parka«.

Kot župana MO NM in tudi kot člana društva DAP Vas naprošamo, da vložite vso svojo energijo in politično modrost v zagotovitev sprejema takega proračuna MONM, ki bo omogočal realizacijo cilja – Univerza v Novem mestu in Univerzitetni kampus.

Tajnik DAP:
doc. dr. Boris Bukovec

Predsednik DAP:
prof. dr. Miha Japelj

Novo mesto, 14.2.2008


‹ Nazaj