natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Odprta pisma

Visokošolsko središče Novo mesto

Upravni odbor Dolenjska akademska pobuda (DAP)

Upravni odbor DAP je zaskrbljen s sedanjim stanjem na Visokošolskem središču Novo mesto

V zadnjem času smo iz pogovorov z uglednimi intelektualci in iz medijskih objav (Nedeljski Dnevnik od 25. 04. 2010, oddaja na TV) ugotavljali, da se na Visokošolskem središču Novo mesto, ki povezuje interese Visoke šole za upravljanje in poslovanje, Visoke šole za zdravstveno nego, Visoke šole za tehnologije in sisteme ter Fakultete za upravne in poslovne vede, dogajajo neprijetne stvari, nad katerimi smo v upravnem odboru odbora Dolenjska akademska pobuda (DAP) upravičeno zaskrbljeni.

Osnovno in bistveno poslanstvo DAP je prednostno umerjeno v aktivno sodelovanje pri ustanavljanju in razvoju Univerze v Novem mestu. Pri našem delovanju se zavzemamo za spoštovanje visokih etičnih in moralnih načel, ki naj vedno veljajo za člane društva DAP. Vsa ta načela smo soglasno sprejeli na zapisali v naš Statut in Etični kodeks .Kodeks temelji na svojih bistvenih členih po katerih se morajo visokošolski učitelji (članice in člani društva) zavedati »svoje vloge in soodgovornosti za razvoj družbe, svojega naroda in vsakega posameznika in po načelih etičnega kodeksa oblikuje sebe, svoj odnos do poklicnih kolegov in do družbenega okolja.« Kodeks jasno poudarja tudi zavzemanje za akademsko svobodo, etično in intelektualno odgovornost ,hkrati pa upošteva pobudo posameznika in raznovrstnost v mišljenju.

Etični kodeks vsebuje tudi zavezo, da bodo člani uživali moralno in pravno podporo članov in društva kot celote; če bi (bodo) imeli težave zaradi (ne)uveljavljanja načel kodeksa. Posamezne kršitve kodeksa pa bo reševalo častno razsodišče Društva DAP, ki bo obravnavalo in disciplinsko sankcioniralo kršitve določb etičnega kodeksa društva, predvsem takšne, ki škodujejo ugledu društva.

V zvezi z medijskimi sporočili o neetičnem delovanju vodstva Visokošolskega središča (VS), ki ga pooseblja direktor, ki je hkrati tudi direktor posameznih visokošolskih zavodov, povezanih v to središče, sporočamo javnosti, da odločno zavračamo takšno delovanje, se od njega distanciramo in želimo, da se vse anomalije čim prej odpravijo. Posebno nas skrbi za študente teh ustanov in žalosti ogroženost osebne integritete in akademske svobode visokošolskih učiteljev ter sodelavcev na teh ustanovah.

V kolikor so navedbe o nepravilnostih v imenovanih virih resnične, se Upravni odbor DAP odločno distancira od taksnega ravnanja na VS.

V Novem mestu, 17. julija, 2010


‹ Nazaj