natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Odprta pisma

Stališče društva DAP glede iniciative za ustanovitev univerze v Novem mestu

Upravni odbor društva Dolenjska akademska pobuda je na seji 30. avgusta 2021 razpravljal o novi iniciativi za ustanovitev univerze v Novem mestu in nato korespondenčno potrdil sledeče stališče:

Društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, med njimi številnih profesorjev in raziskovalcev na slovenskih univerzah in drugih raziskovalnih organizacijah. Ustanovljeno je bilo leta 1994 (tedaj kot društvo Akademska pobuda Univerza v Novem mestu) in je bilo prvi promotor oblikovanja dolenjskega središča v novo univerzitetno središče. Cilji DAP, zapisani v njegovih aktih od ustanovitve dalje, so bili sodelovanje pri ustanavljanju in razvoju javne univerze s sedežem v  Novem mestu ter znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij in dejavnosti v regiji. V ta namen je sodelovala z organizacijami in institucijami, ki se strokovno, pedagoško, ali znanstveno-raziskovalno ukvarjajo z dejavnostmi, ki pokrivajo uresničevanja namena društva. Člani DAP so sodelovali pri vseh prizadevanjih, orisanih v naslednjih korakih:

Leta 1996 so člani DAP v več prispevkih v publikaciji Novomeški zbornik : mesto, vloga, pomen in razvoj Novega mesta v prihodnjem tisočletju predstavili vizijo visokošolskega razvoja, najbolj konkretno v poglavju Akademska pobuda – Univerza v Novem mestu.

Leta 1997 je bila ustanovljena prva novomeška visokošolska ustanova, Visoka šola za upravljanje in poslovanje, leta 2000 pa Visokošolsko središče Novo mesto (VS NM), ki so ga ustanovili gospodarski subjekti in Mestna občina Novo mesto.

Leta 2004 je Mestna občina Novo mesto (MO NM) ustanovila projektni svet za izvedbo projekta ustanovitve univerze v Novem mestu, ki je maja 2004 v sodelovanju z DAP in VS NM pripravil prvi širši posvet z udeležbo znanstvenikov, gospodarstvenikov in lokalnih oblasti o načrtovanju visokošolskega razvoja v regiji.

Leta 2005 je MO NM izvedla javni natečaj za urbanistično arhitekturno zasnovo univerzitetnega kampusa Novo mesto v Drgančevju (blizu obeh novomeških gospodarskih gigantov, Krke in Revoza).  

Mestna občina Novo mesto je aprila 2006 ustanovila javni zavod Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (URS), ki je razvijal programe javnih visokošolskih zavodov s ciljem ustanovitve bodoče univerze. 

V prvem desetletju 21. stoletja je bilo ustanovljenih več novih visokošolskih zavodov v Novem mestu, ki so se v nasprotju z željami DAP, ki je zagovarjal ustanovitev javnih zavodov, začeli deliti na javne in zasebne. 

Junija 2008 je Državni zbor Republike Slovenije ustanovitil Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), edino državno fakulteto, ki ni članica obstoječih državnih univerz.

V letih 2011 do 2014 je DAP pripravila štiri posvetovanja o izzivih, s katerimi se bo soočala bodoča univerza. Sodelovali so predstavniki visokošolskih zavodov, gospodarstva in lokalnih oblasti. Rezultati (prvih treh posvetov) so objavljeni v Zborniku memorandumov posvetovanj o razvojnih priložnostih regije odličnosti Bela krajina, Dolenjska, Kočevska-Ribniško in Posavje.

Junija 2014 je URS Novo mesto poslal v presojo na NAKVIS elaborat za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, ki bi združila FIŠ, še dve fakulteti in eno visoko šolo (ustanoviteljica slednjih treh je MO NM) v novo javno univerzo. 

V monografiji Novo mesto : 1965–2015, izdani leta 2015 ob 650-letnici mesta, sta člana DAP objavila prispevek o stanju večletnih naporov. V Novem mestu so bile tedaj tri fakultete in ena visoka šola v zasebnem Visokošolskem središču (ki je leta 2017 prejela akreditacijo za oblikovanje v univerzo) in tri fakultete in ena visoka šola, oblikovane pod okriljem URS.

Upravni odbor društva Dolenjska akademska pobuda je ob obravnavi najnovejše pobude za ustanovitev nove univerze s sedežem v Novem mestu ponovil stališča, ki jih zagovarja že več desetletij. Novo mesto si kot središče širše, gospodarsko uspešne regije ne more privoščiti, da bi zaostalo v znanstveno-tehnološkem in kulturnem razvoju. Tega pa lahko najbolj uspešno spodbujajo kadri, vzgojeni na visokošolskih ustanovah, katerih programi so nastajali v sozvočju z družbenimi in gospodarskimi potrebami širše regije. 

Zato upravni odbor društva Dolenjska akademska pobuda z namenom nenehnega izboljševanja akademske odličnosti in enakopravnega povezovanja obstoječih visokošolskih zavodov naše regije podpira projekt ustanovitve javne univerze v Novem mestu, kot izhaja iz namere vlade Republike Slovenije.


‹ Nazaj