natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Odprta pisma

Stališče društva DAP glede predloga Zakona o visokem šolstvu (ZVis-1)

Društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP) je na javni razpravi v Novem metu dne 28. 11. 2013 sprejelo naslednja stališča:

Na podlagi besedila predloga novega zakona o visokem šolstvu (ZviS-1), predvsem pa njegovih zadnjih dopolnitev iz dne 26. 11. 2013, ki so bile po našem mnenju oblikovane in komunicirane na način, ki žalijo temeljna načela demokracije in ponižujejo akademski etos, zavrača nadaljnje razmišljanje, razpravljanje, sprejemanje in udejanjanje določil predlaganega zakona.

• Ker razvijamo na znanju temelječo družbo, bi vsa zakonodaja, vključno z ZVIS morala biti naravnana v spodbujanje znanja, ki je temelj za razvoj ustvarjalnosti in sproščanje inovativnosti. To proces, ki poteka v večplastnem prepletu osnovnega, srednjega in visokega šolstva bi moral imeti osnovo v enotnem zakonu o šolstvu, predlagani zakon pa se usmerja le v visoko šolstvo. Predlagamo sprejem enotnega zakona o šolstvu, del katerega bodo tudi določila, vezana na visoko šolstvo.

• Decentralizacija visokega šolstva spodbuja razvoj konkurenčnosti, kjer imajo študentje možnost izbire, namera po krepitvi centralizacije pa to konkurenčnost sistemsko onemogoča in onemogoča samodejno izboljševanje kakovosti na podlagi te konkurenčnosti. Problem je še globlji, če ga pogledamo iz širšega vidika spodbujanja ustvarjalnosti po regijah. Država mora po vzoru korporacijskega upravljanja (še posebej je to smiselno narediti v času krize čim prej opredeliti razvojne regije, pri čemer naj se kot enega od pogojev za vzpostavitev razvojne regije definira obstoj državne javne univerze kot enega ključnih garantov in pospeševalcev regijskega razvoja. Ko se to določi, se naj šele pristopi k oblikovanju krovnega zakona o šolstvu.

• Zaupanje je humus ustvarjalnosti, le ta pa je enakomerno porazdeljena po vsem planetu Zemlja. Centralizacija centrov znanja je v nasprotju z akademskimi razlagami profesorjev v predavalnicah, kjer se predava, da je za spodbujanje ustvarjalnosti potrebno izkoristiti vsak potencial posameznika in ga povezati v organizacijski, regijski in nacionalni ustvarjalni potencial. Predlagani zakon krepi centralizacijo visokega šolstva v Ljubljani in nedemokratično zavira razvoj ustvarjalnih potencialov ostalih regij RS.

• 26. novembra 2013 dodana sprememba vsebine 5. člena, kjer je dopisan nov stavek in sedaj glasi: »Visokošolski zavodi so univerze in samostojni visokošolski zavodi. Samostojni visokošolski zavodi so visoke strokovne šole.« se razume kot posmeh razumu in akademskemu razmišljanju. Razumemo ga lahko kot »spodrsljaj« v pomanjkanju idej ali pa kot hoteno provokacijo neetičnih namer branilcev obstoječega stanja. To in takšna početja negirajo temeljno poslanstvo univerz. Predlagani zakon ukinja status fakultet izven univerz in jim posredno jemlje pravico do izvajanja magistrskega in doktorskega študija – integralni obstoj celotne vertikale znotraj posamezne fakultete pa je pogoj za doseganje akademske odličnosti in programske binarnosti.

Društvo DAP


‹ Nazaj