natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Razpisi

Na podlagi Pravilnika o Nahtigalovih priznanjih (pravilnik), objavljenega na spletni strani
http://www.dap.si, sprejetega na seji Zbora članov Dolenjske akademske pobude (DAP) Novo mesto
5.4.2018, Društvo DAP Novo mesto objavlja

JAVNI RAZPIS
Za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2022

Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje.

Besedilo javnega razpisa je dosegljivo na povezavi : Razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2022

Čistopis Pravilnika o Nahtigalovih priznanjih in odprti razpisi so objavljeni na podstrani O DAP / Dokumenti.

V Novem mestu, dne 9.3.2023