natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Razpisi

Dne 13.12.2019 je Svet Nahtigalovih priznanj na svoji 1. seji sprejel sklep o objavi javnega Razpisa za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2018.

JAVNI RAZPIS
Za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2018

Priznanja razpisujemo za naslednje kategorije:
-    priznanja za raziskovalno delo mladih,
-    priznanja za mentorsko delo z mladimi,
-    priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo,
-    priznanja za življenjsko delo.

Rok za oddajo prijav je do vključno 1.3.2019. Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo Društvo DAP Novo mesto prejelo do vključno 1.3.2019, ali bodo tega dne priporočeno poslane po pošti.

Besedilo celotnega razpisa: Razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2018 »