natisni zemljevid strani
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto

Svet Nahtigalovih priznanj

Upravni odbor društva Dolenjska akademska pobuda je na svoji 4. seji dne 6.11.2018 imenoval člane Sveta Nahtigalovih priznanj:

  • Dr. Vida Čadonič Špelič, (predlagatelj MO Novo mesto)
  • Dr. Matej Forjan, (predlagatelj Šolski center Novo mesto)
  • Franci Koncilija, (predlagatelj UO DAP)
  • Dr. Andrej Lešnjak, (predlagatelj GZS Območna zbornica Posavje)
  • Dr. Blaž Rodič, (predlagatelj Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto)

Za predsednika Sveta Nahtigalovih priznanj je bil predlagan in imenovan dr. Blaž Rodič, za podpredsednico pa dr. Vida Čadonič Špelič.